Skip to main content
Slide background

 

Kwink

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen neemt een belangrijke plaats in en geldt als basis voor de totale ontwikkeling.

Voor een goede ontwikkeling en het welbevinden van een kind zijn een veilig schoolklimaat en een pedagogisch klimaat een belangrijke basis. Op De Kring gebruiken we de KWINK als methode voor het sociaal emotioneel leren. Het werken in stamgroepen draagt hieraan bij. In deze groepen zitten kinderen met verschillende leeftijden bij elkaar.  De kinderen en stamgroepleerkracht zijn samen verantwoordelijk voor een goede en veilige sfeer, waarin ook ruimte geboden wordt om gevoelens te uiten. De kinderen leren om vriendschappen te sluiten, op een goede manier contacten te leggen en te onderhouden. We helpen kinderen een realistisch en evenwichtig zelfbeeld te ontwikkelen, door ze op school de kans te geven hun talenten te ontwikkelen en om te leren gaan met hun beperkingen.