Skip to main content
Slide background

 

Sociale veiligheid / Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie van de Kring bestaat uit twee interne contactpersonen: juf Wendy van Die en juf Sacha Rozemond. Juf Sacha heeft daarnaast nog een functie, namelijk die van coördinator sociale veiligheid.

De interne contactpersonen kunnen worden aangesproken door kinderen en ouders die met een probleem zitten. Een probleem dat school gerelateerd is; situaties die niet fijn zijn! Bijvoorbeeld pesten, ruzies, verliefdheden en andere problemen. Je wilt misschien graag praten met iemand, dat kan!

Natuurlijk ga je eerst naar de stamgroepleerkracht, maar het kan ook met ons, de interne contactpersonen. Samen zoeken we naar een goede oplossing!


De belangrijkste taken zijn:

 • Eerste opvang van leerlingen die worden lastig gevallen
 • Contact opnemen met de ouder(s) als een leerling melding maakt
 • Initiatieven nemen om met het team preventief bezig te zijn
 • Eventueel hulp inschakelen van of verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon

De interne contactpersonen vormen het centrale meldpunt voor klachten op school die te maken hebben met de schoolsituaties. De contactpersoon verwijst ook indien nodig, na de eerste opvang van ouders en kinderen, naar de externe vertrouwenspersoon. De contactpersonen zijn makkelijk bereikbaar. Ze hopen het vertrouwen te krijgen van leerlingen, ouders, team en bestuur.

Eigenschappen van de interne contactpersonen:

 • Kinderen vertrouwen de contactpersonen
 • Ze zijn, letterlijk en figuurlijk, makkelijk te benaderen
 • Ze kunnen met kinderen communiceren
 • en hebben een invoelend vermogen
 • Verstaan signalen van kinderen
 • Ze hebben kennis van de gevolgen die, na klachten, kunnen ontstaan
 • Ze gaan op een correcte wijze met vertrouwelijke informatie om
 • Ze zijn deskundig op het gebied van opvang en verwijzing
 • Interne contactpersonen zullen zelf de grenzen tussen een eerste opvang en verwijzing naar de externe vertrouwenspersoon in het oog moeten houden!
Dit doet de contactpersoon:
 • Eerste gesprekken voeren met melder
 • Verwijzen naar de vertrouwenspersoon
 • Voorlichting geven over de functie
 • Preventief werken i.v.m. pestgedrag
 • Archiveren van gegevens (vertrouwelijk)
 • Bijeenkomsten netwerk Tangent bijwonen

Taken van de coördinator sociale veiligheid! ( CSV) 
 • Iedereen in school informeren over de werkwijze en bereikbaarheid van de interne contactpersonen (en CSV)
 • Eerste opvang van kinderen en ouders
 • Advies en begeleiding geven aan kinderen en ouders rondom een problematiek
 • Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van preventie en bestrijding van pesten
 • Het ontwikkelen, actualiseren en levend houden van het beleid rondom sociale veiligheid
 • Adviseren bij keuze van methoden, beleid en implementatie van nieuwe materialen
 • Bijeenkomsten netwerk bijwonen van CSV op bestuurslocatie

Bereikbaarheid interne contactpersoon (en CSV)
 • Juf Wendy en juf Sacha in de eigen stamgroep
 • Een briefje schrijven via de kinderbrievenbus
 • Telefoneren :
 • school telefoonnummer: 0161 223987
 • CSV juf Sacha : 076-5208318 en 06-42081197
 • juf Wendy: 06-41451083
 • Het eerste thema van het jaar “ IK-JIJ-WIJ ” aansturen.
 • Stimuleren van groepsvorming in de klas ( KWINKWIJZE klas)
 • Tussenevaluatie KWINK-methode (voor sociaal en emotioneel leren)
 • Voorstelronde in de groepen
 • Ophangen van de kinderbrievenbus!
 • Anti-pestdag organiseren