Skip to main content
Slide background

Ouderraad

De Ouderraad is dit schooljaar omgevormd naar KringKOEL (KinderenOudersEnLeerkrachten). KringKoel is er om samen met de school te kijken hoe we (daar waar nodig met inzet uit de ouderbijdrage) de school nog beter, interessanter, uitdagender en leuker kunnen maken voor én met de kinderen!

De taken zijn:

  • Het beheer van de jaarlijkse ouderbijdrage.
  • Het bevorderen en mede organiseren van de ouderparticipatie op school. 

Als Ouderraad kennen we de vele wolkgroepen op de Kring budget toe zodat zij hun activiteiten kunnen uitvoeren. 

Wij zorgen ervoor dat de inkomsten uit de ouderbijdrage terecht komen waar het hoort: namelijk ten gunste van de kinderen van onze school.

Daarnaast zetten wij ons in voor de ouderparticipatie op de Kring. Een wenselijk onderdeel van Jenaplan onderwijs. Daarin werken we nauw samen met de Medezeggenschapsraad.

Heeft u vragen, opmerkingen laat het weten aan ons!