Skip to main content
Slide background

 

Daarom de Kring

De Kring is een school waar kinderen zich thuis, gezien, gehoord en geborgen voelen. De basis voor deze geborgenheid is de stamgroep, waar de ontwikkeling van hun cognitieve vaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden en talenten worden gestimuleerd. Dit gebeurt middels een ritmisch weekplan, waarin gesprek, spel, werk en viering centraal staan.

Als Jenaplanschool is het onze voornaamste taak de kinderen goed voor te bereiden op de maatschappij door het overbrengen van kennis en het aanleren van vaardigheden. Deze vaardigheden zijn beschreven als de Jenaplan-essenties.  De essenties zijn: Ondernemen, Plannen, Samenwerken, Creëren, Presenteren, Reflecteren, Verantwoorden, Zorgen voor, Communiceren en Respecteren.

Wereldoriëntatie vormt het hart van ons onderwijs. Het thema is het vertrekpunt. De combinatie van de leerlijnen en kerndoelen van de diverse vakgebieden, de inbreng van specialisten op het gebied van Taal, Rekenen, Wereldoriëntatie en Lezen en de inbreng van de kinderen uit de stamgroep, zorgen voor een inspirerend, motiverend, beredeneerd aanbod waarin leerstof en vaardigheden hand in hand de ontwikkeling van onze kinderen bevorderen. 

Samen met de ouders vormen we de driehoek ouders-kind-school. We zien ouders als een belangrijke partner. Ouders participeren in onze organisatie. Op deze manier dragen we samen bij aan de ontwikkeling van de kinderen. 

Eigenaarschap en zelfverantwoordelijk leren vinden we belangrijk. Onze methodes en werkwijze versterken dit eigenaarschap bij leerkrachten en kinderen. De Kring is een lerende organisatie. Invloeden van maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen houden ons hierin scherp.